Inwestuj wspólnie z nami w przyszłość

Inwestuj wspólnie z nami w przyszłość

Działalność Spółki WA INVESTMENT Sp. z o.o. koncentruje się na realizacji projektów pozwalających na inwestowanie w farmy fotowoltaiczne. Każdy Inwestor chcący zainwestować w gotową farmę fotowoltaiczną ma możliwość wyboru konkretnej farmy fotowoltaicznej i zakupu udziałów w Spółce celowej, która jest jej właścicielem. Wszystkie nasze projekty realizowane są ze środków własnych, dzięki czemu dołączając do Spółki Inwestor staje się właścicielem części funkcjonującej farmy fotowoltaicznej. Gwarantujemy stałą stopę zwrotu dla każdego Inwestora w okresie 29 lat. 

Inwestycja z gwarantowaną stopą zwrotu w wysokości 11,5 % rocznie

Pełne bezpieczeństwo zainwestowanych środków

Każdy projekt realizowany jest ze środków własnych Spółki

Zabezpieczenie kapitału Inwestora stanowi farma fotowoltaiczna

W każdym projekcie Wspólnicy WA-INVESTMENT Sp. z o.o. posiadają część udziałów

Zarządzanie farmą przez cały okres inwestycji nie wymaga jakiegokolwiek udziału Inwestora

Proces inwestycyjny:

1.

Pierwszy kontakt Inwestora i ustalenie indywidualnych warunków inwestycji

2.

Podpisanie umowy inwestycyjnej

3.

Nabycie udziałów w Spółce posiadającej prawo do gruntu, na którym zrealizowana zostanie farma fotowoltaiczna.

4.

Uruchomienie projektu i rozpoczęcie wytwarzania prądu

Dział sprzedaży

+48 519 605 045

sprzedaz@wa-investment.pl

ul. Libelta 27, 61-707 Poznań

Dział inwestycji

+48 519 605 045

inwestycje@wa-investment.pl

ul. Libelta 27, 61-707 Poznań

Inwestuj wspólnie z nami w przyszłość

Działalność Spółki WA INVESTMENT Sp. z o.o. koncentruje się na realizacji projektów pozwalających na inwestowanie w farmy fotowoltaiczne. Każdy Inwestor chcący zainwestować w gotową farmę fotowoltaiczną ma możliwość wyboru konkretnej farmy fotowoltaicznej i zakupu udziałów w Spółce celowej, która jest jej właścicielem. Wszystkie nasze projekty realizowane są ze środków własnych, dzięki czemu dołączając do Spółki Inwestor staje się właścicielem części funkcjonującej farmy fotowoltaicznej. Gwarantujemy stałą stopę zwrotu dla każdego Inwestora w okresie 29 lat. 

Inwestycja z gwarantowaną stopą zwrotu w wysokości 11,5 % rocznie

Pełne bezpieczeństwo zainwestowanych środków

Każdy projekt realizowany jest ze środków własnych Spółki

Zabezpieczenie kapitału Inwestora stanowi farma fotowoltaiczna

W każdym projekcie Wspólnicy WA-INVESTMENT Sp. z o.o. posiadają część udziałów

Zarządzanie farmą przez cały okres inwestycji nie wymaga jakiegokolwiek udziału Inwestora

Proces inwestycyjny:

1.

Pierwszy kontakt Inwestora i ustalenie indywidualnych warunków inwestycji

2.

Podpisanie umowy inwestycyjnej

3.

Nabycie udziałów w Spółce posiadającej prawo do gruntu, na którym zrealizowana zostanie farma fotowoltaiczna.

4.

Uruchomienie projektu i rozpoczęcie wytwarzania prądu

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Dział sprzedaży

+48 519 605 045

sprzedaz@wa-investment.pl

ul. Libelta 27, 61-707 Poznań

Dział inwestycji

+48 519 605 045

inwestycje@wa-investment.pl

ul. Libelta 27, 61-707 Poznań